Peng, Mingkang, Wuping Zhang, Fuzhong Li, Qiyuan Xue, Jialiang Yuan, and Peipu An. 2023. “Weed Detection With Improved Yolov 7”. EAI Endorsed Transactions on Internet of Things 9 (3):e1. https://doi.org/10.4108/eetiot.v9i3.3468.