[1]
K. Kalaivani, D. Mohana Priya, K. Veena, K. Brindha, K. Karuppasamy, and K. R. Shanmugapriyaa, “Consolidation Coefficient of Soil Prediction by Using Teaching Learning based Optimization with Fuzzy Neural Network”, EAI Endorsed Trans IoT, vol. 10, Jan. 2024.