Hu, Yuan, Qiuyan Gao, Peng Wu, Shuai Zhang, Yan Li, Penghui Zhao, Ming Gao, and Song Qiao. “Study on Reactive Power Optimization Including DSSC for New Energy Access to the Power Grid”. EAI Endorsed Transactions on Energy Web 11 (April 16, 2024). Accessed June 14, 2024. https://publications.eai.eu/index.php/ew/article/view/5806.